הקטנת קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 03/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 03/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין בהתאם לתשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בנין לבנין קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19316חלק41-42, 85-86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי