הקטנת קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 05/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 05/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנייה צפוני לאפס במקום 3

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק122
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1649. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.