הקטנת קו בנין, שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים ג.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין, שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים ג.
מספר: מש/ 7/ 1/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת קו בנין מ-55 מ' ל-35 מ'.
2. שינוי יעוד אדמה מאזור צבורי פתוח למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית30/07/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007