הקטנת קו בנין, שינוי למתאר, דיר חנא.

תוכנית ג/ 9518

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין, שינוי למתאר, דיר חנא.
מספר: ג/ 9518
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת מהלכי תנועה על דרך מס' 805 ובהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום 31.07.95 בדבר הקלה בקו בניין מציר דרך 805.
2. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובניית השטחים הכלולים בתחום התכנית.
3. שינוי יעוד קרקע חקלאית לדרכים ומגורים.
4. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
5. קביעת הוראות בניה: מרווחי בניה,צפיפות וגובה בניינים.
6. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק92, 97-9915-16, 90-91, 93, 95-96, 100
19419חלק64, 7463, 73, 150-152
19424חלק1-3, 14
19425חלק64-65, 12637, 42, 55-63, 66, 82-84, 86-88, 108, 120, 122
19426חלק7, 17-18, 20, 42-47, 88
19427חלק1, 8, 13, 552-7, 10-12, 63-65
19428חלק2, 166-1671, 3, 8, 165
19430חלק8-9, 12, 79, 104, 110, 1183-4, 6-7, 11, 13-15, 41-42, 78, 81, 84, 106, 112, 114, 116, 121, 170, 178
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 655אתר לבנין ציבורי - בית ספר, מגרש ספורט וחניה לבית-ספר - באקה אל-גרביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1915. שנה עברית: התשסה .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים10/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהתנגדויות13/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2000
קבלת תכנית06/10/1996