הקטנת קו בנין

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין קדמי מ- 5.00 מ' ל- 2.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדחוני המעגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/04/2004תאריך פרסום: 20/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5290. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות20/04/2004תאריך פרסום: 20/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5290. עמוד: 2599. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304631/12/2003