הקטנת קו בנין.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין.
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין.

עיקרי ההוראות:
הקטנת קווי בנין ע"פי תשריט.
2. שינוי מרווחי בניה.
3. הנחיות בינוי ע"פי תשריט בינוי.
4. תכנית הבינוי מחייבת לגבי הסוכות בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרובע H

תיאור המיקום:
הביניינים ממוקמים ברחובות הלל ורד"ק ברובע H
רחוב הלל 31,33 רחוב רד"ק 1,3.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5457חלק82-85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).כפיפות
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1/ אאלעד.כפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 10הגדרת קווי בניןכפיפות
תוכניתאל/ 195/ 15תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.כפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 21שינוי קו בנין קדמישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5861. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201105828/07/2011