הקטנת קווי בניה לפי המצב הקיים

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניה לפי המצב הקיים
מספר: ג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית31/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200600131/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400925/11/2004