הקטנת קווי בניה לפי מצב קיים, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9623/ 02/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניה לפי מצב קיים, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9623/ 02/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניה לפי מצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
192371חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/09/2002תאריך פרסום: 05/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5110. עמוד: 4013. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200929/09/2002