הקטנת קווי בנייה כפי שמסומן בתשריט - סכנין

תוכנית גלג/ 6671/ 11/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בנייה כפי שמסומן בתשריט - סכנין
מספר: גלג/ 6671/ 11/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנייה כפי שמסומן בתשריט מוצע - תיקון טעות סופר.
התאמה לתכנית ג/ 6671 ,ג/ 9169 ו-ג/ 12906 ביח"ד,
אחוזי בנייה וגובה מבנה, הקטנת גודל מגרש מינימלי.

עיקרי ההוראות:
1. הקטנת קווי בנייה כפי שמסומן בתשריט מוצע.
2. התאמה לתכנית ג/ 6671, ג/ 9169 ו-ג/ 12906 ביח"ד.
3. הקטנת גודל מגרש מינמלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק54, 57, 126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5718. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.