הקטנת קווי בניין , שפרעם

תוכנית גא/ מק/ 05/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניין , שפרעם
מספר: גא/ מק/ 05/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ולאישור מבנים בשטח התכנית .

עיקרי הוראות התכנית :
הרחבת חלקת דרך באמצעות חלוקה .
הקטנת קווי בניין .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10318חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7025מתאר שפרעםשינוי
תוכניתג/ 9915הוספת סעיף בניינים קיימים, שינוי למתאר, שפרעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3894. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2007תאריך פרסום: 25/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5722. עמוד: 70. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2007. עיתון: כל אל ערב.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701117/09/2007