הקטנת קווי בניין ושינוי בתכסית קרקע - סח'נין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 12/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניין ושינוי בתכסית קרקע - סח'נין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 12/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט ושינוי בתכסית קרקע בסח'נין.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.
2. שינוי בתכסית קרקע מ- 36% ל- 54%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19284חלק15-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2012תאריך פרסום: 13/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6473. עמוד: 6452. שנה עברית: התשעב .