הקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט ושינוי בתכסית הקרקע - סח'נין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 02/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט ושינוי בתכסית הקרקע - סח'נין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 02/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט, שינוי בתכסית קרקע בסח'נין.

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.
שינוי בתכסית קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק108
19318חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200603/05/2012