הקטנת קווי בניין צידיים ואחוריים ל-3 מ' במקום 4 מ'.

תוכנית נצ/ מק/ 1163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניין צידיים ואחוריים ל-3 מ' במקום 4 מ'.
מספר: נצ/ מק/ 1163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קוי הבניין צידיים ואחורי ל-3 מ' במקום 4 מ' מתכנית קודמת, שינוי גודל מגרש מינימלי, תכסית קרקע וגובה בנייןץ

עיקרי ההוראות:
הקטנת קוי הבניין צידיים ואחורי ל-3 מ' במקום 4 מ' מתכנית קודמת.
שינוי גודל מגרש מינימלי.
הגדלת כיסוי קרקע.
שינוי גובה בניין כולל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16579חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5175תכנית מס' 5175שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1685. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012