הקטנת קווי בניין - כפר ראס עלי

תוכנית זב/ מק/ 217

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בניין - כפר ראס עלי
מספר: זב/ מק/ 217
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בניין קדמי, אחורי וצדדי כל יתר ההוראות בתכנית ג/ 1101 ממשיכות לחול.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןראס עלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10369חלק57-58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1101ראס עלישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2007תאריך פרסום: 19/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5739. עמוד: 582. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5683. עמוד: 3235. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה509629/05/2007