הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי לבינוי שע"פי תכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1002 ובמיוחד הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים. כך שלבנין מס' 1 יהיה:
קו בנין קדמי 3.0 מ' במקום 5.0 מ'.
קו בנין צדדי מזרחי יהיה 0.00 מ' במקום 3.0 מ'.
קו בנין צדדי מערבי יהיה 2.45 מ' במקום 3.0 מ'.

ולבנין מס' 2 יהיה:
קו בנין צדדי מזרחי יהיה 2.63 מ' במקום 3.0 מ'.
קו בנין צדדי מערבי יהיה 2.61 מ' במקום 3.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר

תיאור המיקום:
שכונה:ימה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8651חלק133
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2008תאריך פרסום: 09/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5864. עמוד: 286. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2008תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. עמוד: 4261. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200802921/08/2008