הקטנת קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 12906/ 08/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 12906/ 08/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין

שינוי קו בנין בהתאם למסומן בתשריט מצב מוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19288חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4023. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2335. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900426/03/2009