הקטנת קווי בנין, סכנין

תוכנית ג/ 20536

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בנין, סכנין
מספר: ג/ 20536
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק54, 57, 126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5718. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית01/06/2012