הקטנת קוי בניין הקבועים בתכנית - ראס עלי

תוכנית זב/ מק/ 239/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קוי בניין הקבועים בתכנית - ראס עלי
מספר: זב/ מק/ 239/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בניין על מנת להסדיר בניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןראס עלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10369חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1101ראס עלישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6489. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות19/05/2011תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4254. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה516023/05/2011