הקטנת קוי בנין ואיחוד וחלוקה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קוי בנין ואיחוד וחלוקה, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי תשריט מוצע ותכנית איחוד וחלוקה בהסכמת השותפים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19316חלק48-49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/04/2004תאריך פרסום: 20/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5290. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים15/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2003תאריך פרסום: 12/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5214. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301030/10/2003