הקטנת קוי בנין כביש אזורי מספר 805.

תוכנית ג/ 8799

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קוי בנין כביש אזורי מספר 805.
מספר: ג/ 8799
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
קבלת תכנית24/01/1995