הקטנת קוי בנין, הגדלת אחוזי בניה וגובה מרכז תחבורהומסחר, שינוי למתאר, עילוט

תוכנית ג/ 10356

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קוי בנין, הגדלת אחוזי בניה וגובה מרכז תחבורהומסחר, שינוי למתאר, עילוט
מספר: ג/ 10356
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקטנת קוי בנין.
ב. תכנון תכנית בינוי במגרש 2 / 34.
ג. הגדלת גובה הבנין.
ד. חלוקת מגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/11/1997