הקטנת קוי בנין

תוכנית אל/ מק/ 195/ 6/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קוי בנין
מספר: אל/ מק/ 195/ 6/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת קו בנין צדדי מ- 4.00 מ' ל- 2.00 מ'.
2. הקטנת קו בנין אחורי מ- 5.00 מ' ל- 2.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5758חלק45-46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. עמוד: 3581. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200406329/02/2004