הקטנת רוחב דרך ללא מוצא מ- 12 מטר ל- 10 מטר.

תוכנית הצ/ 998/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת רוחב דרך ללא מוצא מ- 12 מטר ל- 10 מטר.
מספר: הצ/ 998/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת רוחב דרך ללא מוצא מ- 12 מטר ל- 10 מטר. 2. שינוי תוי שביל. 3. ביטול השלמה. 4. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם לבעלויות ולשינויים בדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק26, 78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2900. שנה עברית: התשמג .