הקטנת רוחב דרך, שינוי ממגורים ג' לג' עם חזית מסחרית.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת רוחב דרך, שינוי ממגורים ג' לג' עם חזית מסחרית.
מספר: מש/ 7/ 1/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת רוחב דרך מ-20 מ' ל-15 מ'.
2. שינוי יעוד קרקע מדרך לאזור מגורים ג' ולמגורים
ג' עם חזית מסחרית.
3. שינוי יעוד קרקע לאזור צבורי פתוח.
4. התווית דרך חדשה .
5. שינוי דרך לדרך משולבת.
6. קביעת חזית מסחרית.
7. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק3-4
7863חלק2, 28-30, 34-35, 37-38, 40-41, 44-45
7887חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1998.
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1992תאריך פרסום: 20/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3976. עמוד: 2257. שנה עברית: התשנב .
קבלת תכנית30/07/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007