הקטנת רוחב כביש בחיבור בין כביש מס' 2 וכביש מס' 24 ושינוי יעוד למבני ציבור,

תוכנית ג/ 10346

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת רוחב כביש בחיבור בין כביש מס' 2 וכביש מס' 24 ושינוי יעוד למבני ציבור,
מספר: ג/ 10346
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת רוחב כביש בחיבור בין כביש מס' 2 וכביש מס'
24 למצב הקיים והפיכת יעוד השטח ממגורים א' למבני
ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1998
קבלת תכנית15/12/1997