הקטנת רוחב כביש, ביטול שטח ציבורי פתוח וייעודו למגורים, שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10711

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת רוחב כביש, ביטול שטח ציבורי פתוח וייעודו למגורים, שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10711
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת רוחב כביש מס' 1 מ-20 מ' עם שטח שצ"פ ברוחב 5
מ' מכל צד ל-12 מ' עם נסיגה של 3 מ' מכל צד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18899חלק5, 35
18934חלק48-50, 56, 61-62, 64, 67
18935חלק10-11, 31-32, 89-92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/12/1998
קבלת תכנית09/06/1998