הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה

תוכנית גנ/ 17127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
מספר: גנ/ 17127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בייעודי קרקע המהווה שינוי לתכנית ג/ 5249 ו-ג/ 14384 .

עיקרי הוראות תכנית :
שינוי בתוואי הדרך .
שינוי ייעוד משטל למבני ציבור לשצ"פ ומגורים ב'
שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך משולבת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק20, 32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 14384ביטול הפקעה והתוית דרכי גישה-ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2007
קבלת תכנית08/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007