הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה

תוכנית גנ/ 17126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
מספר: גנ/ 17126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי ייעוד ממגורים א' לכביש ומשטח לבניין ציבור למגורים א' וכביש .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת הוראות וזכויות בנייה .
שינוי ייעוד ממגורים לכביש ומשטח לבניין ציבור למגורים וכביש .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17519חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2007
קבלת תכנית08/07/2007