הקטנת שטח מגרש למגורים שנופל בתוואי דרך

תוכנית 10/ מע/ מק/ 6265/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת שטח מגרש למגורים שנופל בתוואי דרך
מספר: 10/ מע/ מק/ 6265/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח להולכי רגל על חשבון מגורים א'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
בוסמת טבעון- ערב אל חילף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק557
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/08/2000תאריך פרסום: 24/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4913. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. שנה עברית: התשס .