הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה

תוכנית ג/ 18193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה
מספר: ג/ 18193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת תוואי דרך מס' 1

עיקרי ההוראות:
הקטנת תוואי דרך
שינוי לתכנית מס' ג/ 13161

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18133חלק3, 12
18137חלק17-18, 23, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9409אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/01/2010
קבלת תכנית20/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901214/10/2009