הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה

תוכנית ג/ 18677

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה
מספר: ג/ 18677
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 1 במזרעה
שינוי לתכנית ג/ 13161 ו - 9409 שהתאשרה אחרי תכנית ג/ 13161

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מדרך מאושרת לשפ"פ, מסחר ומגורים
2. הקטנת רוחב דרך מאושרת כביש מס' 1 - ג/ 13161 ו - ג/ 9409
3. שינוי קו בניין מכביש 1 ומכביש 4
4. קביעת הוראות בדבר תנועה ותחבורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18133חלק10, 12
18137חלק3, 16-18, 23, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9409אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
תוכניתג/ 1130תכנית מפורטת מס' 1130שינוי
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6281. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1937. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2010
קבלת תכנית08/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100411/04/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120729/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000617/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה