הקטנת תקן חניה בני אפרים 211 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3668/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה בני אפרים 211 ת"א
מספר: 3668/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר הקטנת תקן החניה הנדרש של מקום חניה נוסף הנובע מהרחבת הדירה עד 120 מ"ר לאור בקשת יו"ר ועד האגודה מעוז אביב, שכן מדובר על תוספת של רק 0.98 מ"ר מעל 120 מ"ר, וסך כל שטחי החניה המיועד לסך דיירי הדירות במעוז אביב עולה על הנדרש בתקנות, בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני אפרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק653
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ מ/ 1שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.היתר בניה
תוכניתתא/ 2308/ אשפור תנאי דיור במעוז אביבהיתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 2827שכ' מעוז אביב-הרחבות דיורהיתר בניה
תוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירותהיתר בניה
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוהיתר בניה
תוכניתתא/ 2308תכנית מס' 2308היתר בניה
תוכניתתא/ 355תכנית מס' 355היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6817/03/2009