הקטנת תקן חניה ברדיצבסקי 4 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3511/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה ברדיצבסקי 4 ת"א
מספר: 3511/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומה ג', ד', וה', לחזית אחור ולצד. שינויים בדירות קיימות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוברדיצ'בסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7085חלק95
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3124/03/2002