הקטנת תקן חניה החרצית 2

ישות כללית 3657/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: הקטנת תקן חניה החרצית 2
מספר: 3657/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר הקטנת דרישת תקן החניה עבור הגדלת הדירה מעל 120 מ"ר ל- 0 מ"ר, בכפוף לאישור הועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהחרצית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק141
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6410/06/2008