הקטנת תקן חניה עיר שמש 10 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3575/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה עיר שמש 10 ת"א
מספר: 3575/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בעקבות המלצת בית המשפט - לאשר את הקטנת תקן החניה עד מקום חניה אחד עבור הקוטג' הנדון באישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפועיר שמש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6624חלק663
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4213/03/2005