הקטנת תקן חניה רח' מנדלקרן 11 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3589/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה רח' מנדלקרן 11 תל אביב
מספר: 3589/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת תקן חניה ל - 0 כפוף לאשור הועדה המחוזית גוש 6150 חלקה 426 ת"א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומנדלקרן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק426
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4527/11/2005