הקטנת תקן חניה רח' עזאי 40

ישות כללית 3664/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: הקטנת תקן חניה רח' עזאי 40
מספר: 3664/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת תקן חניה ל- 0 עבור תוספת 3 יחידות דיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפועזאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק51
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות101630/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6723/12/2008