הקטנת תקן חניה רח' שביל הפרגים 14 ת''א

בקשה ועדה מקומית 3676/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה רח' שביל הפרגים 14 ת''א
מספר: 3676/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת אישור הוועדה המחוזית להקטנת תקן חניה רח' הפרגים 14 ת"א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהפרגים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק233
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוהיתר בניה
תוכניתתא/ 2248תכנית מס' 2248היתר בניה
תוכניתתא/ 367/ אתכנית מס' 367 - א'היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7804/05/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7316/11/2009