הקטנת תקן חניה שפ"ר 16 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3576/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה שפ"ר 16 ת"א
מספר: 3576/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הקטנת תקן חניה עקב כך שהבנין מיועד לשימור ולא ניתן להסדיר בו מקומות חניה נוספים מעבר למוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורבינוביץ שפ"ר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6919חלק49
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4213/03/2005