הקטנת תקן חניה ששת הימים 26 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3694/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה ששת הימים 26 תל אביב
מספר: 3694/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הוועדה המחוזית להחלטת הוועדה המקומית לאשר הקטנת תקן חניה מ- 22 ל- 4 מקומות חניה שכן במגרש הצמוד (גוש 6146 חלקה 276) קיימת חניה ציבורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד ששת הימים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6146חלק276, 371, 386
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8710/10/2011