הקטנת תקן חניה - תא/ ל/ 3

בקשה ועדה מקומית 3695/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה - תא/ ל/ 3
מספר: 3695/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הקטנת תקן חניה ל-0 עבור תוספת לביה"ס עפ"י תכנית תא/ 2277 ותכנית תא/ ל/ 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושלוש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6928חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ל/ 3קביעת תנאים להקמת בנינים ציבורים.היתר בניה
תוכניתתא/ 2277שכונת נווה צדק - שבזיהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה13/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9013/02/2012