הקטנת תקן חניה - תא/ 2308 רח' מבצע קדש 18 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3690/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה - תא/ 2308 רח' מבצע קדש 18 תל אביב
מספר: 3690/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר הקטנת תקן חניה ע"פ תכנית תא/ 2308, ברח' מבצע קדש 18 תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומבצע קדש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2308תכנית מס' 2308היתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה21/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8321/02/2011