הקטנת תקן חניה, יהודה הלוי 6

בקשה ועדה מקומית 3565/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה, יהודה הלוי 6
מספר: 3565/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר הקטנת תקן חניה מ- 21.5 מ"ר הנדרשים עד 0 מ"ח על סמך מדיניות למתן פטור מתקן חניה למבנים לשימור והמלצת צוות שימור בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויהודה הלוי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6923חלק31
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4126/12/2004