הקטנת תקן חניה- בני אפרים 205, ת''א

בקשה ועדה מקומית 3688/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- בני אפרים 205, ת''א
מספר: 3688/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מחניה ברחוב בני באפרים 25 בתל אביב, עפ"י תכנית תא/ 2308.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני אפרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק814
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ מ/ 1שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.היתר בניה
תוכניתתא/ 2308/ אשפור תנאי דיור במעוז אביבהיתר בניה
תוכניתתא/ 2534להסדיר גבולות ע"י אחוד וחלוקה מחדש. שינוי יעוד קרקע מגורים לשצ"פהיתר בניה
תוכניתתא/ 2827שכ' מעוז אביב-הרחבות דיורהיתר בניה
תוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירותהיתר בניה
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוהיתר בניה
תוכניתתא/ 2308תכנית מס' 2308היתר בניה
תוכניתתא/ 355תכנית מס' 355היתר בניה
תוכניתתא/ לתכנית מס' להיתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8217/01/2011