הקטנת תקן חניה- קולנוע שביט גבעתיים

בקשה ועדה מקומית 463/ 8020/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- קולנוע שביט גבעתיים
מספר: 463/ 8020/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מתקן חניה למרכול במבנה קולנוע שביט בגבעתיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבגבעתייםגבעתייםגבעתייםעמישב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6164חלק320
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגב/ מק/ 2002קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכליהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7804/05/2010