הקטנת תקן חניה- רחוב גבעתי 4 יד אליהו ת''א

בקשה ועדה מקומית 3681/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- רחוב גבעתי 4 יד אליהו ת''א
מספר: 3681/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת אישור הועדה המחוזית להקטנת תקן חניה ברחוב גבעתי 4 בתל אביב, נווה צה"ל, יד אליהו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגבעתי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6892חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2215שכונת התקווה (ללא נווה צה"ל)היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7907/06/2010