הקטנת תקן חניה- רח' רפידים וגן רפופורט- תל ברוך, תא/ 2308

בקשה ועדה מקומית 3682/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- רח' רפידים וגן רפופורט- תל ברוך, תא/ 2308
מספר: 3682/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת הועדה המחוזית לאשר פטור מהסדרת מקומות החניה הנוספים, ברחוב רפידים 24 תל אביב, תכנית תא/ 2308.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2308תכנית מס' 2308היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7907/06/2010