הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 14 תל ברוך, ת''א

בקשה ועדה מקומית 3683/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 14 תל ברוך, ת''א
מספר: 3683/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הועדה המחוזית פטור מהסדרת מקומות חניה נוספים, תל אביב רחוב רפידים 14, תא/ 2308.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6646חלק82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2308תכנית מס' 2308היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8006/07/2010