הקטנת תקן חניה- רח' שאול המלך 21 ת"א- תא/ 2302

בקשה ועדה מקומית 3693/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- רח' שאול המלך 21 ת"א- תא/ 2302
מספר: 3693/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר הקטנת תקן חניה ברח' שד' שאול המלך 21 בת"א, עפ"י תכניות תא/ 2302, תא/ 3474.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד שאול המלך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק858
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3474מתחם גולדה ובינינים לשימורהיתר בניה
תוכניתתא/ 2302תכנית מס' 2302היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9112/03/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8710/10/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8504/07/2011