הקטנת תקן חניה- תא/ 2385- יוחנן הסנדלר 3

בקשה ועדה מקומית 3685/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- תא/ 2385- יוחנן הסנדלר 3
מספר: 3685/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאשר פטור מתקן חניה ברחוב יוחנן הסנדלר 3 בתל אביב, עפ"י תכנית תא/ 2385 ותכנית תא/ 2720.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויוחנן הסנדלר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6933חלק100
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8108/11/2010